سفارش تبلیغ
صبا

آرام چشم هایت را ببند ...

آرام چشم هایت را ببند ...

 


یک نفر برای همه نگرانی هایت بیدار است ...

 


یک نفر که از تمام زیبایی های دنیا تنها تو را باور دارد ...
 


کلمات کلیدی :

خدایا شکرت واسه این عشق


خدایا شکرت واسه این عشق

 

 کلمات کلیدی :

دوستت دارم

مینویسم...
 

دوستت دارم چون تنهاترین ستاره زندگی منی 
 

دوستت دارم چون تنها ترین مصراع شعر منی 
 

دوستت دارم چون تنها ترین فکر تنهایی منی 
 

دوستت دارم چون زیباترین لحظات زندگی منی 
 

دوستت دارم چون زیباترین رویای خواب منی 
 

دوستت دارم چون زیباترین خاطرات منی 
 

دوستت دارم چون به یک نگاه عشق منی 
 

دوستت  دارم  چون  دوستت دارم…
 
 
 کلمات کلیدی :

می لرزدـــــدلمــــــــ

اینــــ  بـــــار  ?ــــہ  آمــــدے 


 


دستــانتــ  را
 روے  قلبمـــ  بـــگـذار


 


تـــــا 
بِفهمـَـے  اینــ‍ِــ  دلــــ 


 


بــــا  دیــــد
نــــ  تــــــــو


 


نــمــے 
تــپـــد


 


مــے 
لـــــــرزد
 

 

 

 کلمات کلیدی :

آنقدر دوستت دارم ک

تاب ندارم

 

صدایی جز صدای من

 

نگاهی جز نگاه من

 

دستهایی جز دست های من

 

از هزار فرسخی تو رد شوند....

 

عاشقتم محمدم

 کلمات کلیدی :
   1   2      >